Meghívott előadó

Varga László

Varga László püspök

Varga László

kaposvári megyéspüspök

A püspök úr előbb a szegedi szemináriumban, majd a budapesti Központi Szemináriumban végzett filozófiai és teológiai tanulmányokat. 1982. április 17-én szentelték pappá Tapolcán a Veszprémi egyházmegye szolgálatára. 1982-1987 -ig Várpalotán volt káplán, majd 1987-1993-ig Somogysámsonban volt plébános.

1993-ban az egyházmegyék átszervezésével az újonnan létrehozott Kaposvári egyházmegyébe inkarnálódott és a kaposvári Szent Imre-plébánia plébánosává nevezték ki.

E mellett 2009-től a püspöki hivatal irodaigazgatója, valamint 2013-tól az egyházmegye általános elnöket volt. 2017 március 25-én Ferenc pápa kaposvári megyés püspökké nevezte ki, püspökszentelése május 13-án történt a kaposvári székesegyházban.

Evangelizáció

Mi az evangelizáció?

Mi nem hallgathatunk arról, amiben hiszünk, a hitünkből fakadó tapasztalatunkról. A világban élőknek pedig joga van tudni az igazságról, arról az Igazságról, aki önmagáról jelentette ki, „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!”

Ő azt kérte: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.” (Mt 28, 19–20) – és nem adott hozzá semmiféle segédeszközt. Se adatbázist, se térképeket, se programot. 

Ezeknél sokkal nagyobb ajándékot kaptunk, mégpedig a Szentlelket. Meg kell tanulnunk a Szentlélekkel együttműködni. Meg kellett tapasztalnunk milyen az, hogy valaki más vezeti az életüket. Meg kell tanulnunk, hogy a Szentlélek, át tudja járni a szívünket, az életünket, s olyan erőt és bátorságot ad, amely képessé tesz bennünket arra, hogy minden körülmények között vállaljuk Krisztust, a vele való kapcsolatot, s ha kell, az életüket is adjuk oda ezért a szeretetkapcsolatért. 

Keresztények éberesztő! Még mindig többen vannak, akik nem ismerik Krisztust, mint akik már hisznek benne! Az üzenet Jézus Krisztus és mi magunk. Az, ahogyan jelen vagyunk a világban, ránézünk a másikra, meghallgatjuk, befogadjuk vagy elutasítjuk, ahogyan vele vagy róla beszélünk. Ezekből kiderül, hogy hitelesek vagy hiteltelenek vagyunk-e. 

Engedjük, hogy Krisztus legyőzzön és meggyőzzön a szeretetével bennünket! Az evangelizáció titka a szeretet hőfoka. Akit szíven talált Jézus Krisztus szenvedélyes szeretete, az a körülötte lévőket is szenvedélyes szeretettel szereti és vonzza, hívja Krisztushoz!

ÚJ TEREMTÉS KONFERENCIA

Varga Laci atya gondolatai a konferenciáról

Forgatás

Előadások

Szeretnék részt venni a konferencián!