Konferencia témája

Evangelizáció

Varga László Püspök

kaposvári megyéspüspök

Az Új Teremtés Konferencia egyik fő témája lesz az Evangelizáció.
Fogadjátok szeretettel Varga László püspök atya kifejezetten nekünk írt és küldött gondolatait!

Mi az Evangelizáció?
Mi nem hallgathatunk arról, amiben hiszünk a hitünkből fakadó tapasztalatunkról. A világban élőknek pedig joga van tudni az igazságról, arról az Igazságról, aki önmagáról jelentette ki, “Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!”
Ő azt kérte: “Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. (Mt.28, 19-20) – és nem adott hozzá semmiféle segédeszközt. Se adatbázist, se térképeket, se programot.

evangelizáció

Evangelizáció

Új Teremtés Konferencia

Az evangelizáló ember nem vághat mindig gyászos arcot. Tegyük újra magunkévá és növeljük a lelkesedést, “az édes és az erőt adó örömöt, hogy továbbadhatjuk az evangéliumot, még ha könnyek között vetünk is. (…) “Ismerje meg a világ – ez a félelmektől gyötört, de reménykedő világ -, mit is jelent az evangélium jó híre. De ezt a hírt nem adhatják tovább szomorú és letört emberek, sem türelmetlen vagy aggódó emberek. Nem adhatja tovább más, csak akinek élete a Krisztusban gyökerező örömöt sugározza. ‘/Evangelii Gaudium (Ferenc pápa: Az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása)

Nagyszerű külföldi és hazai eladóink emlékeztetni fognak bennünket (sokunk sajnos szinte csak “vasárnapi keresztény”) hgy milyen az igazi evangelizáció, milyen az, amikor egy meg nem tért embert megérint Jézus tüze és szerelme!
Éljük át az új megtéréseken keresztül, illetve saját mélyebb megtérésünk által azt a kegyelmet, amellyel Jézus megújítja hitünket, “ÚJJÁ TEREMT” bennünket és sikerül egy magasabb szinten, valódi “ízig-vérig” elkötelezett keresztény testvérként élni az életet!

Varga Laci atya előadásai

Szeretném élőben látni